Technik masażysta


Oferta pracy dodana przez: J Susz Euro Med, w kategorii: Medycyna / Opieka Zdrowotna

Technik masażysta


To ogłoszenie może być już nieaktualne.

Oferta pracy dodana przez: J Susz Euro Med, w dniu: 2019-07-16


Technik masażysta

Pełna treść ogłoszenia:


Euro-Med Sp. z o. o. poszukuje pracownika na

stanowisko: Technik Masażysta

Miejsce pracy: Sosnowiec

Opis stanowiska:

wykonywanie masażu w warunkach domowych

Wymagania:

warunek konieczny - wykształcenie średnie: technik masażysta - dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

doświadczenie na ww. stanowisku,

samodzielność i umiejętność organizacji pracy

dyspozycyjność

Oferujemy:

Praca dodatkowa na umowę zlecenie lub porozumienie o współpracy (własna działalność)

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Euro-Med sp. z o.o. z siedzibą Tychy 43-100, ul. Zgrzebnioka 22, , tel. 32 7804602 (dalej „Administrator”).

Dane przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, zawarcia umowy- zlecenia lub umowy współpracy w ramach działalności gospodarczej,

na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy Kodeks Pracy, art.6 ust. 1 lit.b RODO lub na podstawie udzielonej zgody przez kandydata.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Administrator przechowuje dane kandydatów do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku danych osobowych kandydatów, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym złożono aplikację.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 tel. 22) 5310300 w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

W przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy o pracę, podanie danych osobowych wynikających z art. 22 1 ustawy Kodeks Pracy jest dobrowolne lecz niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

W przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy zlecenie lub nawiązanie współpracy podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w procesie zmierzającym do zawarcia umowy i jej późniejszej realizacji.

Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres wskazany w pkt. 1

Do dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez EURO-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, innych niż udzielone w oparciu o art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO) oraz w przypadku umowy o pracę art. 221 § 1 i 3 ustawy Kodeks Pracy .

W celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dołączenie zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Euro-Med sp. z o.o. przez okres najbliższych 3 miesięcy”


Dodatkowe informacje:


Miejsce pracy: Sosnowiec. Możliwa praca zdalna!

Wynagrodzenie: 4900-5600

Wymiar czasowy pracy: Pełny etat

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie


Kontakt w sprawie oferty pracy:


Telefon kontaktowy: 601817522, E-mail: j.susz@euro-med.net.pl


Wyślij wiadomość

Oferta pracy dodana na portalu: UsługiSosnowiec.pl


To Twoje ogłoszenie? - Edytuj treść oferty


Pozostałe oferty pracy od: J Susz Euro Med